Pāra attiecību pilnveidošana pēc bērna piedzimšanas

Seminārs jaunajiem vecākiem

Semināra mērķa auditorija

Seminārs paredzēts pāriem, kuriem jau ir bērns/-i un kuriem ir aktuāla savu attiecību kvalitāte un saturs. Īpaši tiek aicināti vecāki, kuriem bērni piedzimuši nesen, un kuri sastopas ar emocionālām grūtībām šajā periodā.

Semināra saturs

Kā bērns ietekmē pāra attiecības? Kā vīrietis var atbalstīt sievieti pēc bērna piedzimšanas? Kā sieviete var atbalstīt vīrieti pēc bērna piedzimšanas? Laika plānošana ģimenē pēc bērna piedzimšanas. Seksualitāte un attiecību pilnveidošana pēc bērna piedzimšanas.

Trauksme un tās pārvaldīšana pāra attiecībās.

Sievietes ķermeņa izmaiņas pēc bērna piedzimšanas un māka tās pieņemt – gan pašai sievietei, gan vīrietim.

Biežākās vīrieša un sievietes problēmas pēc bērna piedzimšanas un to risināšana. Kopīgu jaunu ģimenes paradumu un rituālu izveide pēc bērna piedzimšanas. Abu vecāku pozitīvu identitāšu izveide un nostiprināšana ģimenē.

Kā abi vecāki var līdzvērtīgi iesaistīties bērna pilnvērtīgas attīstības sekmēšanā un vienlaicīgi saglabāt un pilnveidot arī savas attiecības?

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un iedzīvotāju attīstības jomā.

Kas jāņem vērā?

Svarīgi – ierašanās kopā ar vīru/sievu, kopdzīves partneri/draugu/draudzeni ir ļoti vēlama.

Semināra dalībnieki tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus un tos uzdot seminārā.

Semināra vadītājs

Arturs Šulcs, detalizētāka informācija par viņu šeit.

Semināra norises laiks

Semināra ilgums 2 stundas.

Semināra norises vieta

Semināru telpa.