Pagātnes inventarizācijas darbs

Es atbalstu cilvēku viņa pagātnes pieredžu inventarizācijas darbā un slikto, sāpīgo pieredžu pabeigšanu (emocionālu un sociālu).

Es atbalstu cilvēku darbā ar viņa pagātnes negatīvo mantojumu: dažāda veida vardarbību, pamešanu no tuvo cilvēku puses, dažāda veida zaudējumiem u.tml.

Tas ir darbs ar cilvēka dažādām vainas sajūtām: par cilvēka personības īpatnībām, par vēlmēm seksualitātes jomā, par šķiršanos, par abortiem, par to, ka viņš nevar kaut ko izdarīt u.tml.

Tas ir atbalsts, lai cilvēks izrautos – no vardarbīgām, destruktīvām un nepabeigtām attiecībām, un nevajadzīgām saitēm – lai tiktu vaļā no „labā zēna”/”labās meitenes” kompleksiem (tajā pat laikā arī nekļūstot par ļaunu cilvēku).

Tā ir apmācība kritiskai domāšanai seksualitātes, t.sk., attiecību veidošanas jomā (lai cilvēks domātu pats ar savu galvu…).

Kritiskā domāšana ir prasme distancēti, no dažādiem skatupunktiem (ar „vēsu galvu”…) novērtēt sevi, citus cilvēkus savā tuvumā, notikumus, idejas, piedāvājumus, pieredzes u.c. parādības, ar ko nākas saskarties seksualitātes un attiecību jomā. Un ne tikai šajā jomā…

Kritiskā domāšana cilvēkam rada iespējas pasargāt sevi no apmānīšanas, pazemošanas, pakļaušanas, izmantošanas, manipulācijām u.c. negācijām.

Kritiskās domāšanas trūkums cilvēku regulāri noved apmuļķotā un izmantotā situācijā.