Miera uzturēšanas funkcija

Es atbalstu cilvēkus dažāda veida krīžu un konfliktu situācijās, un dzīves pārmaiņu procesos – galvenokārt seksualitātes un attiecību uzturēšanas un veidošanas jomā.

Es strādāju ar greizsirdības (pamatotas un nepamatotas) situācijām.

Es strādāju, lai krīzes un konflikti ģimenēs tiktu atrisināti iespējami konstruktīvi un cilvēcīgi.

Es sniedzu atbalstu cilvēkiem šķiršanās procesos, lai panāktu abpusēji izdevīgu emocionālu izlīgumu, cilvēcību un kopīgo bērnu interešu maksimāli iespējamo ievērošanu pēc šķiršanās.