Darbs sevis pieņemšanai

Es strādāju, lai cilvēks spētu pieņemt sevi tādu, kāds viņš ir (un līdz ar to spētu pieņemt arī citus).

Es strādāju, lai cilvēks spētu pieņemt savu ķermeni tādu, kāds tas ir, un visas sava ķermeņa īpatnības.

Es strādāju, lai cilvēks spētu pieņemt savu seksualitāti: savas seksuālās īpatnības, vēlmes un vajadzības (likuma un veselā saprāta robežās, protams), un savu seksuālo orientāciju.

Es strādāju, lai cilvēks spētu pieņemt savas personības individuālās īpatnības.