Darbs jaunas un labākas dzīves veidošanai

Es strādāju jaunu un pozitīvu domāšanas, runas un rīcības modeļu veidošanai un iedzīvināšanai indivīda seksualitātes un attiecību jomā, un dzīve kopumā.

Ko šis process ietver?

  • Klienta veco un destruktīvo domāšanas, runas un rīcības modeļu noskaidrošanu un klienta atbalstīšanu šo modeļu pārtraukšanai.
  • Jaunu un praktiski noderīgu intīmu domu, vārdu, rīcību un rituālu konstruēšana atbilstoši paša klienta seksuālajām vajadzībām un vēlmēm, un mērķiem.
  • Klienta individuālo resursu apzināšana un to lietošanas virzienu iedzīvināšana atbilstoši klienta seksuālajām vajadzībām un vēlmēm, un mērķiem.

Es sniedzu indivīdam un pārim zināšanas par seksualitātes, un attiecību veidošanas jomu atbilstoši katra aktuālajām vajadzībām. Pozitīvas, detalizētas idejas, kā uzlabot savu un tuvā cilvēka intīmo dzīvi un sakārtot attiecības, ir nozīmīgs resursu avots, lai cilvēks dzīvotu labāk.

Es atbalstu jaunu sociālo iemaņu un prasmju apgūšanai, kas cilvēkam ļautu vieglāk komunicēties ar citiem, t.sk., seksualitātes un attiecību veidošanas jomā. Lai cilvēki izkoptu savas prasmes dot un saņemt baudu saskarsmē ar otru. Es atbalstu jaunu attiecību veidošanu cilvēkiem, kuriem kādu iemeslu dēļ attiecību nav. Es atbalstu cilvēkus, lai viņi radītu gribētus bērnus.

Es radu un sniedzu cilvēkam pozitīvas idejas, ar ko aizvietot destruktīvus priekšstatus par sevi, savu ķermeni, savu un citu seksualitāti.

Es atbalstu cilvēkus viņu personīgā un pāra nākotnes vīzijas veidošanai un iedzīvināšanai.

Vīzija ir tā dzīves kopaina, kuras centrā ir pats cilvēks vai pāris un kurā pietiekami skaidri un tēlaini ir iezīmētas dzīves vēlamās galvenās norises – šajā gadījumā seksuālās, reproduktīvās, attiecību u.tml. norises.

Vīzija ir orientieris, dzīves „ceļa karte”, kas rada iespēju virzīties uz vēlamajām norisēm, sajūtām, emocijām un vērtībām seksualitātes un attiecību jomā.

Intīmās vīzijas izveide ir jauna un pozitīva domāšanas, runas un rīcības modeļa konstruēšana, kurā ir legāla vieta  konkrētā cilvēka intīmo vēlmju un vajadzību piepildījumam.

Kāda ir tava vīzija, tā tu domā, runā un rīkojies – tāda arī ir tava dzīve. Vīzijas trūkumu var salīdzināt ar kuģošanu bez kartes un navigācijas ierīcēm.

Es apmācu cilvēkus laika sadalīšanai. Tas ir atbalsts sliktā laika atcelšana un atbalsts labā laika uzsākšanai. Cilvēkam, kurš apzināti atvadījies no savas sliktās pieredzes, ir beidzies viens laiks, un ir sācies pavisam cits laiks. Viņa paša izvēlēts un veidots laiks…

Es atbalstu cilvēkus viņu sajūtu pieredzes atjaunošanai, izkopšanai un attīstīšanai.

Cilvēkam viņa sajūtas ir gan instruments, lai orientētos šajā pasaulē, gan dzīvesprieka nesējas.

Sajūtu radīšanas un baudas skolotāja funkcija – tā to varētu nosaukt.