Kā izprast sava bērna seksualitāti?

Programma bērnu vecākiem

Programmas mērķi

Programmas mērķis ir atbalstīt vecākus, lai viņi varētu sekmēt savu bērnu emocionālās un sajūtu dzīves kvalitāti, seksuālo un reproduktīvo veselību, pilnvērtīgu attiecību veidošanos viņiem pieaugot, un novērst vai mazināt šobrīd sabiedrībā izplatītās ģimenes un attiecību problēmas.

Programmas mērķa auditorija

Programma paredzēta skolēnu vecākiem, vecvecākiem u.c. bērna tuviniekiem, kuri vēlas izprast bērna pieaugšanu, īpaši seksualitātes un attiecību jomā, kuriem ir jautājumi par bērna attīstību un slēptajām vajadzībām, vēlmēm un problēmām intīmajā jomā.

Īpaši tiek aicināti vecāki, kuriem ir nozīmīga viņu bērnu sajūtu un emociju kvalitāte un saturs, kuri vēlas sekmēt laimīgu, pilnvērtīgu un drošu attiecību veidošanos atbilstoši vecumam un personībai.

Vecākiem, kuri sastopas ar grūtībām saskaroties ar sava bērna seksualitātes jautājumiem un vēlas tās pārvarēt.

Programmas saturs

Bērna un jaunieša emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās pārmaiņas pieaugot un attīstoties.

Bērna un jaunieša problēmas pieaugšanas procesā: kompleksi par savu ķermeni, izskatu, izstumšana no vienaudžu vides, attiecību neesamība, draudzības sabrukšana u.c.

Pasākumu kopums bērnam un jaunietim sava ķermeņa un seksualitātes pieņemšanai, pašvērtības celšanai. Personīgā higiēna.

Mēnešreižu kultūra, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Polūcijas, to vieta zēna intīmajā dzīvē.

Masturbācija, tās nozīme meitenes un zēna, sievietes un vīrieša dzīvē, ietekme uz emocionālās, jutekliskās, fiziskās un seksuālās dzīves kvalitāti.

Attiecību veidošanas valodas un attiecību veidošanas iespējas.

Robežas ķermeņa un seksualitātes jomā. Robežu iezīmēšana un noturēšana, to ietekme uz labsajūtu un vardarbības novēršanu. Kā rīkoties seksuālas uzmākšanās u.c. neadekvātu seksuālu darbību situācijā? Palīdzības meklēšana un saņemšana seksuālas vardarbības gadījumā.

Seksuālo pieredžu apgūšana ar cieņu pret sevi un otru, droši, saglabājot savu un otra veselību. Kā risināt problemātiskas situācijas šajā sakarā?

Problēmas seksualitātes izglītībā: nerunāšana, nepietiekama un formāla izglītība, puritāniskas un neadekvātas informācijas izplatīšana. Šo problēmu sekas un to novēršana.

Vecāku bailes saistībā ar viņu bērnu seksualitāti.

Kā bērns, jaunietis kļūst pieaudzis? Kā vecāki var sekmēt sava bērna pieaugšanu? Kāpēc un kā vecākiem sadarboties sava bērna pieaugšanas procesā, arī šķirtiem vecākiem?

Programmas satura veidošanā ņemtas vērā seksologa un pārmaiņu trenera praksē konstatētās mūsu sabiedrības aktuālās problēmas ģimenes attiecību, garīgās veselības un demogrāfijas jomā.

Kas jāņem vērā?

Programma noderīga skolas un skolēnu vecāku sadarbībai un var palielināt skolas nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē.

Informācija, ko vecāki saņems šīs programmas ietvaros, noderēs arī viņu personīgās dzīves un attiecību kvalitātes pilnveidošanai.

Noderīga būs abu vecāku ierašanās uz semināriem kopā.

Semināru dalībnieki tiek aicināti iepriekš sagatavot viņiem aktuālus jautājumus.

Programmas norises laiks

Programma var tikt plānota kā viens seminārs vai arī kā semināru cikls – atbilstoši vecāku vēlmēm pēc zināšanām.

Viena semināra ilgums 2 stundas.