Izglītības, bērnu un jauniešu iestādēm

Izglītības, bērnu un jauniešu iestāžu darbinieku profesionālās kompetences pilnveidei ir pieejamas divas programmas:

Kultūra, seksualitāte un demogrāfija

Vardarbības novēršana ar izglītības un kultūras līdzekļiem

Izglītības iestādēm ir vajadzība komunicēt un sadarboties ar bērnu un jauniešu vecākiem. Skolas organizētos pasākumos vecākiem noderēs programma

Kā izprast sava bērna seksualitāti?

Izglītības iestādēs audzēkņu izglītībai noderēs jauniešu vajadzībām aktuāla programma

Kā izprast sevi un savu seksualitāti?