Jauniešiem

Jaunība ir tas dzīves posms, kad notiek aktīva jaunu dzīves prasmju apgūšana, arī attiecību veidošanas un seksualitates jomā.

Pozitīvas zināšanas par sevi, otru un intimitāti, iejūtīga attieksme pret jauniešu tik cilvēciski saprotamo vēlmi izzināt un izjust var novērst daudzas problēmas viņu tālākajā personīgajā dzīvē.

Programma Kā jauniešiem izprast sevi un savu seksualitāti? var palīdzēt.