Manas profesionālās intereses

Manas profesionālās intereses

Pētnieciskā, profesionāli praktiskā un izglītojošā virzienā es interesējos par tālāk minētām tēmām.

Mani interesē pārmaiņu treniņi un pieaugušo izglītība: kā indivīdam vai pārim palīdzēt apgūt jaunas un praktiskajā dzīvē pielietojamas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Mani interesē seksualitāte: seksualitāte kā resursu veids indivīda un sabiedrības dzīvē, seksuālo tehniku veidi, metodes, to pielietošana indivīda personības attīstības veicināšanai.

Mani interesē bērna radīšanas un citu auglības procesu seksoloģija.

Mani interesē tradicionālā kultūra un sociāla deja kā attiecību mākslas un seksualitātes izkopšanas virziens.

Mani interesē dažādu sajūtu pieredžu izmantošana personības attīstības veicināšanai.

Mani interesē attiecību un ģimeņu formas mūsdienu pasaulē – ieguvumi un riski Latvijai.

Mani interesē seksualitātes, kultūras un sabiedrības integrācijas savstarpējās ietekmes: kā seksualitātes un kultūras faktori iespaido indivīda iespējas integrēties sabiedrībā un cilvēkkapitāla radīšanu?