Darbs nevalstiskajās organizācijās

Stāstot par sevi, man šķiet svarīgi pieminēt manu darbību nevalstiskajās organizācijās. Es esmu darbojies un joprojām darbojos dažās ar seksoloģijas jomu saistītās organizācijās, kā arī piedalos citu nevalstisko organizāciju aktivitātēs.

No 1995.gada līdz 2000.gadam esmu bijis Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijas aktīvs dalībnieks.

Kontraceptoloģija ir zinātne, kas starpdisciplināri pēta dzimstības regulācijas procesus (kontracepciju – izsargāšanos no grūtniecības un abortu – grūtniecības pārtraukšanu) no dažādiem aspektiem – ginekoloģiskā, bioķīmiskā, farmakoloģiskā, psiholoģiskā, sociālā, kultūras, izglītības un citiem.

Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijā piecu gadu laikā esmu produktīvi strādājis, lai Latvijā ieviestu modernās kontracepcijas metodes un līdzekļus, un līdz ar to atvieglotu Latvijas sieviešu (un arī vīriešu…) seksuālo dzīvi. Es kopā ar trīs ginekoloģēm organizēju Kontraceptoloģijas biļetenu sagatavošanu un izdošanu – mēs izdevām un izplatījām ārstiem, farmaceitiem un medicīnas studentiem piecus biļetenus par aktuāliem kontracepcijas tematiem.

No dibināšanas laika deviņdesmitajos gados līdz 2009.gadam esmu bijis dažādu Latvijas ārstu profesionālo organizāciju dalībnieks, un arī vadīju Latvijas ārstu seksologu biedrību. 2009.gadā no šīm organizācijām es izstājos pēc paša iniciatīvas. Tā bija mana brīva izvēle, jo medicīniska „seksoloģisku slimnieku” un „seksoloģisku slimību” „ārstēšana” mani neinteresē, un es ar to nenodarbojos – es strādāju ar praktiski veseliem cilvēkiem, un tādēļ man nav nepieciešamības nodarboties ar ārstniecisku darbību un sastāvēt ārstu profesionālajās organizācijās.

Esmu piedalījies biedrības “Papardes Zieds” aktivitātēs un vadījis šīs organizācijas seminārus.