Mani mērķi

Mani mērķi

Mans mērķis ir veicināt, lai šī pasaule būtu seksuāli laimīga, seksuāli kulturāla, seksuāli izsmalcināta, emocionāli, jutekliski un seksuāli inteliģenta, un atvērta.

Mans mērķis ir veicināt cilvēkkapitāla radīšanu un miera uzturēšanu Latvijā sekmējot kultūras, garīguma un seksualitātes integrāciju.

Mans mērķis ir cilvēku personīgo resursu atklāšana un motivācijas radīšana viņu personīgo mērķu praktiskai īstenošanai dzīvē.

Mans mērķis ir atbalstīt cilvēkus, lai viņi garīgi seksuālā veidā varētu atrisināt savas problēmas, izveidot un apgūt jaunus un pozitīvus domāšanas, runas un rīcības modeļus seksualitātes jomā, uzlabot pašsajūtu, iegūt dvēselisku komfortu seksualitātes jomā un labi pavadīt laiku.

Mans mērķis ir atbalstīt cilvēkus, lai viņi dzīvotu (šeit un tagad – neko neatliekot…), lai gribētu dzīvot vispār un gribētu dzīvot labāk (nekā iepriekš…).

Mans mērķis ir atbalstīt cilvēkus, lai viņi iegūtu savas dzīves vērtības apliecinājumu, prieku par katru esības mirkli, par sevi un par citiem cilvēkiem, par savu un citu cilvēku dievišķo kaisli.

Mans mērķis ir atbalstīt cilvēkus, lai viņi veiktu dievišķu darbību – radīšanu: spēcīgu, baudpilnu emociju un sajūtu radīšanu, došanu un pieņemšanu.

Mans mērķis ir atbalstīt cilvēkus, lai viņi priecātos par savām un citu cilvēku kaisles trīsām, kaisles skaņām, auguma pozām un kustībām, lai uzdrošinātos un atļautos iziet ārpus iepriekšējiem „rāmjiem”, priekšstatiem un aizspriedumiem.

Šo mērķu sasniegšanas nolūkā es atbalstu cilvēku vēlmes izbaudīt seksuālos priekus, izplatu pozitīvas zināšanas, jutekliskas domāšanas prasmes un cilvēcīgas attieksmes seksualitātes jomā.