Mans CV

Arturs Šulcs CV

Profesionālās pieredzes

No 1997 – darbs turpinās       Individuāla prakse, seksologs, pārmaiņu treneris.

Indivīdu un pāru konsultēšana ģimenes attiecību un seksualitātes jomā

Izglītošana par vēlamo dzīves pārmaiņu radīšanu – darbs ar grupām, t.sk., pieaugušo un jauniešu nometnēs, semināru vadīšana un lekciju lasīšana.

Atbalsta sniegšana indivīdiem un pāriem attiecību krīžu risināšanai.

1995 – 2000     Tieslietu ministrijas Kriminoloģisko pētījumu centrs, kriminologs

Multidisciplināru kriminoloģisku pētījumu plānošana un īstenošana par seksualitātes, bērnu un sieviešu drošības, vardarbības novēršanas un citiem cilvēkkapitāla radīšanas tematiem.

Priekšlikumu sagatavošana noziedzības un deviantas uzvedības novēršanai un profilaksei.

Informatīvu materiālu veidošana, semināru vadīšana un lekciju lasīšana dažādām mērķa grupām.

1997 – 2000     Latvijas Republikas Saeima, konsultants.

Likumprojektu un likumu grozījumu projektu sagatavošana un prezentēšana Saeimas frakciju un komisiju deputātiem (Bērnu tiesību likums, grozījumi Krimināllikumā u.c.).

1995 – 2000     Latvijas Kontraceptoloģijas asociācija, konsultants.

Kontraceptoloģijas biļetenu sagatvošana, izdošana un prezentēšana.

Informatīvu materiālu sagatavošana.

Semināru vadīšana.

2012    Tieslietu ministrija, konsultants darba grupā Par prostitūcijas mazināšanu Latvijā.

Priekšlikumu sagatavošana prostitūcijas mazināšanai Latvijā.

2016 – 2017     Iekšlietu ministrija, konsultants Prostitūcijas ierobežošanas likumprojekta sagatavošanas jomā.

Dažādu iestāžu un organizāciju iesniegto priekšlikumu analīze.

Priekšlikumu sagatavošana prostitūcijas ierobežošanai Latvijā.

Izglītība

1990    Rīgas Medicīnas Institūta Ārstniecības fakultāte, ārstniecība (ārsta diploms).

1997    Valsts Ģimenes Veselības Centrs, Latvijas ārstu hipnoterapeitu un seksologu biedrība, ārsta seksologa specialitāte.

2000    Tieslietu ministrijas Kriminoloģisko Pētījumu Centrs, kriminologs.

Profesionālā tālākizglītība

1995 – 2000    Dzimstības regulācija, regulāri kursi, Latvijas Kontraceptoloģijas asociācija.

1996 – 2003    Ārstu pēcdiploma apmācības kursi seksoloģijā un psihoterapijā, Latvijas Seksologu un seksopatologu asociācija.

1999    Stratēģiskā vadīšana, Valsts Administrācijas skola.

1999    Praktiskā projektu vadīšana, Latvijas Universitātes Pašvaldību un projektu vadības mācību centrs.

2000    Lielu un vidēju informācijas sistēmu projektēšanas vadība, Rīgas Informācijas Tehnoloģiju institūts.

2003 – 2005    Eiropas Savienības projektu vadīšanas cikla menedžments, Dānijas apmācību un konsultāciju firma COWI sadarbībā ar Rīgas domi.

2006    Līderu programma – personīgās izaugsmes treniņi, „Spice”, mācību centrs.

Pieredze izglītojošu materiālu sagatavošanā

1995 – 2000    Kontraceptoloģijas biļetens ārstiem un medicīnas studentiem, dibinātājs un izdevējs. Biļetens bija regulārs izdevums profesionāļiem par pretapaugļošanās līdzekļiem un metodēm. Tika izdoti seši numuri Latvijas Kontraceptoloģijas asociācijai sadarbojoties ar žurnāliem “Latvijas Ārsts” un “Latvijas Ārstu Žurnāls”.

2000    Grāmata „Kriminoloģija”, 2.nodaļas sagatavotājs. Grāmata izdota ar Sorosa fonda – Latvija atbalstu.

2013    „Psihosociālā darba organizēšanas vadlīnijas darbam ar sociālā riska personām”, metodiskais materiāls, autors kopā ar Māru Taivani. Grāmata izdota Eiropas Savienības Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta “Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem” („Sociālais atbalsts”) ietvaros.

Docētie studiju kursi

1999    Ģimenes plānošana un intīmā kultūra, kurss Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centrā.

1999    Ievads bērnu drošībā, kurss Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūtā.

2004    Ievads seksoloģijā, kurss Rīgas Stradiņa universitātes 6.kursa studentiem.

2006 – 2009     Medicīniskās tiesības, kurss Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes studentiem.

2007 – 2010     Psihosociālais darbs, kurss Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultātes sociālā darba maģistra programmas studentiem.

2007 – 2011     Ģimenes attīstības plānošana, kurss Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultātes sociālā darba maģistra programmas studentiem.

2013    Intīmā kultūra un seksualitāte, kurss Rīgas Medicīnas koledžas studentiem.

No 2008 – darbs turpinās       pedagogu un sociālo darbinieku profesionālās kompetences pilnveides programmas (seksuālā un reproduktīvā veselība, personības pilnveide, sociāla iekļaušana, bērnu drošība, vardarbības novēršana u.c.), Artura Šulca Centrs.

Darbs pieaugušo un jauniešu nometnēs

2005 – 2010    Žurnāla “Ieva” nometnes, semināru vadītājs.

2010 – 2011    Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks” organizētās psihosociālās rehabilitācijas nometnes cilvēkiem, kuri pārcietuši vēzi, semināru vadītājs.

2016 – 2018    Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas Vasaras nometnes, organizators.

2016 – 2018    Pure Academy nometnes, semināru vadītājs.

Lekcijas un semināri dažādām sabiedrības grupām

No 1997          Lekcijas un semināri dazādās izglītības iestādēs un kultūras centros par seksuālās un reproduktīvās, un garīgās veselības, bērnu drošības un cilvēkkapitāla radīšanas tematiem.

2009, 2011 un 2014    “Ilgtspējīgu attiecību veidošana, intīmā kultūra un garīgā veselība”, semināri Bauskas novada Mežotnes bibliotēkā.

2014    “Kā pāru deja Argentīnas tango var uzlabot sieviešu un vīriešu dzīves kvalitāti”, lekcija Eiropas Savienības mājā.

2015    “Viņa un Viņš. Sociālā deja sieviešu un vīriešu dzīves kvalitātes uzlabošanai”, seminārs Gulbenes novada bibliotēkā Eiropas kultūras projekta “Europe Direct informācijas centrs Gulbenē” ietvaros.

2015    “Kā pāra attiecības ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē?”, semināru sērija topošajiem vecākiem interneta portāla http://www.mammamuntetiem.lv Gudro Sievu Skolā.

2015    „Sociālās dejas”, lekcija Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

2015    “Attiecības mūsdienu sabiedrībā”, “Seksualitātes sakrālie aspekti”, lekcijas Izglītības centrā “Mansards”

2016    “Mīlestības stunda”, seminārs Ķekavas novada Veselības dienās.

2017    “Pāra attiecību veidošana un seksualitāte”, seminārs Latvijas Nedzirdīgo Savienības Jauniešu centrā.

2017    “Attiecību veidošana Latvijā – bibliotēkas iespējas ietekmēt situāciju”, seminārs Jūrmalā, Kauguru bibliotēkā.

2017 – 2018    “Sakrālais un profānais sievietes un vīrieša attiecībās”, semināru cikls Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

2018    “Kā pāra attiecības ietekmē bērniņa ienākšana ģimenē?”, seminārs topošajiem vecākiem Rīgas Centrālajā bibliotēkā.

Pieredze citos izglītības projektos

2001    Eiropas Savienības Phare Access programmas pilotprojekts “Līdzdalība un iespējas Tavai nākotnei”, projekta eksperts, semināru vadītājs. Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību un Madonas rajona padomi.

2007    Projekts „Atbalsts droša aborta sistēmas nostiprināšanai Latvijā”, projekta vadītājs, seminaru vadītājs. Projekts īstenots ar Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu. Projekts īstenots sadarbībā ar Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju un organizāciju “Papardes Zieds”.

2012 – 2013    Projekts “Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp sociālajiem dienestiem”, projekta plānotājs, eksperts, semināru vadītājs un grāmatas autors. Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013 finansiālu atbalstu sadarbojoties Rundāles, Iecavas un Pakrojas (Lietuva) pašvaldību sociālajiem dienestiem.

2018    Projekts “Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē”, eksperts, semināra vadītājs. Projekts īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam SocialLife finansiālu atbalstu sadarbojoties Rundāles, Iecavas un Pakrojas (Lietuva) pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Darbs profesionālajās apvienībās

1995 – 2000    Latvijas Kontraceptoloģijas asociācija, konsultants.

1995 – 2000    Latvijas Kriminologu asociācija, biedrs.

2003 – 2010    Latvijas Ārstu seksologu biedrība, prezidents.

1998 – 2010    Latvijas Ārstu biedrība, biedrs.

2006 – darbība turpinās          Artura Šulca Centrs, direktors.

Valodu prasmes

Latviešu valoda – dzimtā valoda.

Krievu valoda – labas prasmes (vadu seminārus, lasu lekcijas, konsultēju klientus, brīvi apstrādāju informāciju).

Angļu valoda – labas prasmes.

Profesionālās intereses

Cilvēka seksualitāte kā resursu veids indivīda un sabiedrības dzīvē.

Tradicionālā kultūra un sociāla deja.

Sajūtu pieredzes izmantošana personības attīstībā.

Seksualitātes, kultūras un sabiedrības integrācijas savstarpējās ietekmes.

Seksualitātes izglītība kā mūžizglītības virziens.